9/3. FOSa

Ładuję odtwarzacz...
9/3. FOSa

Materiał wyemitowany w Telewizji Obywatelskiej

Działają ponad polityczno-partyjnymi podziałami, bo najważniejsze dla nich jest wspieranie grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie ludzkiej bezradności. Organizacje socjalne, bo o nich mowa, wzmacniają się w ramach Federacji Organizacji Socjalnych FOSa naszego województwa. O szczegółach rozmawiamy z jej prezesem, Bartłomiejem Głuszakiem.

materiał w pełnych rozmiarach zobaczysz klikając ikonkę obok regulacji głośności lub dwukrotnie klikając w obraz materiału]