9/3. Wsparcie dla 45+

Ładuję odtwarzacz...
9/3. Wsparcie dla 45+

Materiał wyemitowany w Telewizji Elbląskiej

„Kynnys ry Turun toimikunta” – pod tak niespotykaną nazwą kryje się stowarzyszenie z Finlandii, partner projektu Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Wspólnym ich celem jest przeciwdziałanie „wiekowi gorącego ziemniaka”, a chcą go osiągnąć dzięki wypracowanemu Modelowi zatrudnienia wspomaganego osób po 45. roku życia. Co się pod tymi hasłami kryje? O tym w programie „9/3”.

Materiał powstał w ramach projektu „Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.