Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Ładuję odtwarzacz...
Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Materiał wyemitowany w Telewizji Elbląskiej.

Materiał powstał w ramach projektu „Media Obywatelskie – narzędziem wzmocnienia rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01 oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.

To kolejny odcinek z cyklu: „Rzecznictwo organizacji pozarządowych”. Tym razem przedstawiono Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych, jako organ reprezentujący trzeci sektor w naszym mieście. W materiale zobaczymy postaci ściśle związane z Radą, poznamy zasady jej działalności oraz cele, które jej przyświecają.