Miejsca z Duszą

Ładuję odtwarzacz...
Miejsca z Duszą

Materiał promocyjny Partnerstwa Miejscowości Tematycznych "Miejsca z Duszą"

Film powstał w ramach projektu "Wieś tematyczna – pomysł na lokalną aktywność i pracę". Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych