Elbląski ZAZ

Ładuję odtwarzacz...
Elbląski ZAZ

Materiał wyemitowany w Telewizji Elbląskiej

Osoby niepełnosprawne, które jeszcze do niedawna żyły w swoich przysłowiowych „czterech ścianach”, w Zakładzie Aktywności Zawodowej mają możliwość pracy i kontaktu z innymi ludźmi. Wspólnie prowadzą dwie branże: wydawniczo-reklamową i gastronomiczną. Oba przedsięwzięcia okazały się trafione – i w potrzeby samych niepełnosprawnych, i w potrzeby rynku. To jeden z sukcesów ekonomii społecznej, którego matką jest Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.

Materiał powstał w ramach projektu „OWIES – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.