Przedsiębiorstwa społeczne

Ładuję odtwarzacz...
Przedsiębiorstwa społeczne

Materiał promujący ekonomię społeczną

Samorealizacja, rozwój zawodowy, a przede wszystkim – wyjście z wieloletniego bezrobocia. Pod hasłem ekonomii społecznej kryje się dziś wiele możliwości m.in. dla osób, które mają trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Szansę taką otrzymują niepełnosprawni, byli więźniowie, osoby, które wyszły z bezdomności, nałogów, a także ci, którzy z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia. Wspólnie mogą tworzyć przedsiębiorstwa społeczne i to o nich w materiale Telewizji Obywatelskiej.

Film powstał w ramach projektu "OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.