Kampanie społeczne

Ładuję odtwarzacz...
Kampanie społeczne

Materiał instruktażowy przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych.

Kampania społeczna to nic innego, jak kampania promocyjna, z tą różnicą, że jej efektem nie będzie zysk. O ile w kampaniach promocyjnych celem jest wymierny wynik sprzedażowy, to w kampaniach społecznych chodzi o promocję idei czy wywołanie zmian postaw społecznych. Jak skutecznie reklamować działania prospołeczne? O tym w materiale filmowym.

Materiał instruktażowy przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych. Film powstał w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.