OWIES Olsztyn - oferta

Ładuję odtwarzacz...
OWIES Olsztyn - oferta

Materiał promocyjny Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Od września 2011 w Olsztynie działa Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Z jego oferty skorzystać mogą organizacje i osoby bezrobotne z terenu powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego i bartoszyckiego.

Spot powstał w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.