9/3. Targi ES 2012

Ładuję odtwarzacz...
9/3. Targi ES 2012

Materiał promujący Targi Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Program powstał w ramach projektu "OWIES – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.