9/3. Dom Dla Bezdomnych

Ładuję odtwarzacz...
9/3. Dom Dla Bezdomnych

Materiał promujący Dom Dla Bezdomnych w Elblągu

Materiał powstał w ramach projektu "OWIES – OŚrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.