9/3. O ekonomii społecznej

Ładuję odtwarzacz...
9/3. O ekonomii społecznej

Materiał wyemitowany w Telewizji Elbląskiej.

Kolejny odcinek z cyklu zrealizowano podczas warsztatów prowadzonych w ramach projektu "PROMES". Materiał mówi o znaczeniu i uczestnictwie III sektora w ekonomii społecznej.

Materiał powstał w ramach projektu „Media Obywatelskie – narzędziem wzmocnienia rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01 oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.