9/3. O projekcie "Media Obywatelskie..."

Ładuję odtwarzacz...
9/3. O projekcie "Media Obywatelskie..."

Materiał wyemitowany w Telewizji Elbląskiej

Rozmowa z Arkadiuszem Jachimowiczem, prezesem Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, o działaniach, jakie są podejmowane w ramach projektu o mediach obywatelskich.

Materiał powstał w ramach projektu „Media Obywatelskie – narzędziem wzmocnienia rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01 oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.