9/3. Prozdrowotnie

Ładuję odtwarzacz...
9/3. Prozdrowotnie

Materiał wyemitowany w Telewizji Elbląskiej

W programie będzie mowa o projekcie realizowanym przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, którego działania nakierowane są na szerzenie profilaktyki prozdrowotnej wśród osób chorych i niepełnosprawnych.

Materiał powstał w ramach projektu „Media Obywatelskie – narzędziem wzmocnienia rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01 oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.