9/3. Godni naśladowania

Ładuję odtwarzacz...
9/3. Godni naśladowania

Materiał wyemitowany w Telewizji Elbląskiej

"Godni naśladowania", czyli najlepsze inicjatywy organizacji i ich reprezentacji oraz samorządy, dające przykład jak działać aktywnie w swoim środowisku. V edycja konkursu, corocznie organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wyłoniła zwycięzców. W materiale pokrótce powiemy o ich działaniach.

Materiał powstał w ramach projektu „Media Obywatelskie – narzędziem wzmocnienia rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01 oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.