TV Obywatelska

Pasjonaci, społecznicy, lokalni liderzy, animatorzy – wspólnie kreujemy obywatelską rzeczywistość. Podejmujemy się tematów trudnych i niewygodnych, reagujemy na problemy społeczne, wsłuchujemy się w głosy obywateli. Powołując do życia Telewizję Obywatelską podjęliśmy się realizacji społecznej misji mediów. Korzystając z siły przekazu, działając pro publico bono, tworzymy media zaangażowane społecznie.

STUDIO TELEWIZJI OBYWATELSKIEJ
Pomysł na utworzenie Telewizji Obywatelskiej pojawił się w 2006 roku. Jego inicjatorem i realizatorem było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Naczelnym programem Telewizji jest cykl wywiadów 9/3, czyli „dziewięć minut na trzeci sektor”, w którym prezentowane są sylwetki aktywistów, inicjatywy organizacji pozarządowych oraz działania lokalnych społeczności. W ramach działań Telewizji Obywatelskiej powstają filmy i programy tematyczne, spoty oraz kampanie promocyjne.

TELEWIZJA OBYWATESLKA – O „POZARZĄDÓWCE”
– Organizacje pozarządowe robią wiele dobrego. Nie wszystkie są na tyle medialne, aby swoją ciężką pracę pokazać większej grupie odbiorców. My im w tym pomożemy – tę myśl od początku powtarzał Arkadiusz Jachimowicz. Dziś coraz więcej organizacji wychodzi ze swych kryjówek i odważniej prezentuje swoją działalność, m.in. w programie „9/3 – 9 minut na trzeci sektor”. Jednak nie od początku tak to wyglądało. Pierwszy materiał zrealizowany w ramach Telewizji Obywatelskiej promował krwiodawstwo w Elblągu („Wampiriada 2006”). Być może nie dotyczył stricte obszaru pozarządowego, ale zdecydowanie dotykał problemu, który dotyczyć może każdego mieszkańca lokalnej społeczności. I nie tylko. W początkach Telewizji Obywatelskiej znalazły się także materiały, których młoda ekipa wówczas nie była w stanie się podjąć. Przykładem było rodzicielstwo zastępcze – temat wówczas zaczynał być nośny, ale wymagał dużo większego przemyślenia i znajomości zagadnienia, niż ekipa mogłaby przypuszczać.

Obecnie realizacja materiałów przysparza coraz mniej problemów. Coraz częściej działacze pozarządowi sami wychodzą z inicjatywą i zaproszeniem do zrealizowania materiału prezentującego podejmowane przez nich przedsięwzięcia bądź spotów nakłaniających do określonych działań na rzecz społeczności lokalnej. Ale to nie wszystko. Realizacja projektów związanych z działaniami medialnymi pozwala załodze Obywatwlskiej na zdobywanie kolejnych doświadczeń, realizację nowych, czasem innowacyjnych materiałów, pogłębinaie wiedzy z zakresu dziennikasrtwa, realizacji telewizyjnej. Tak było w przypadku realizacji projektu "Media Obywatelskie - narzędziem wzmocnienia rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych Warmii i Mazur", "Komunikuj się skutecznie! Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez podniesienie umijętności komunikacji społecznej" oraz ostatniego "Elbląg Okiem Młodych".