Pozarządowiec

Pozarządowiec

„Pozarządowiec„ jest pismem organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego wydawanym przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Od ponad 20 lat jest źródłem bieżących informacji na temat działań III sektora w naszym województwie, prezentuje ogólną problematykę związaną z organizacjami oraz popularyzuje ich współpracę z administracją publiczną, przedstawia również tematykę stale rozwijającego się nurtu ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.eswip.pl w zakładce publikacje, bądź w formie papierowej w siedzie Stowarzyszenia ESWIP przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.