Automatyczna identyfikacja towarów na magazynie – kiedy warto na nią postawić?

Brak systemu WMS lub wręcz przeciwnie, zbyt rozbudowane oprogramowanie tego typu to czynniki, które mogą negatywnie wpływać na przebieg kluczowych procesów w centrach dystrybucyjnych, magazynach surowców czy wyrobów gotowych. System ibcsTiger dzięki rozbudowanej funkcjonalności stanowi propozycję dla najbardziej wymagających specjalistów. Poznaj szczegóły tego narzędzia poniżej!

Kompleksowy system zarządzania przechowywaniem towarów i ruchem na magazynie

IbcsTiger od wielu lat znajduje szerokie zastosowanie w obiektach magazynowych w całej Europie. Cieszy się tak dużą popularnością ze względu na liczne zalety. Usprawnia pracę magazynu poprzez możliwość hierarchicznej struktury logistycznej, integracji z systemami zewnętrznymi ERP, platformami B2B czy systemami kurierskimi, a także funkcje pozwalające optymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej, dopasowanie się do standardu kodów kreskowych GS1 czy automatyczna identyfikacja towarów .

Powyższe zalety i kompleksowy charakter sprawiają, że ibcsTiger znajduje szerokie zastosowanie w:

  • rzeczywistej realizacji strategii magazynowej, zapewniając kompletną informację o lokalizacji każdej partii
  • operacjach mających na celu ograniczenie czasu i kosztów wykonania operacji magazynowych poprzez prowadzenie do lokalizacji, multikompetencje czy szkolenia pracowników
  • czynnościach polegających na ograniczaniu ilości pomyłek w kompetencji
  • maksymalizacji wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej
  • czynnościach skracających czas inwentaryzacji
  • realizacji operacji z wartością dodaną dla klienta 
  • eliminacji dokumentów papierowych w pracy magazynu.

Ponadto zapewnia integralność przepływu, pozwalając na kontrolę ruchu towarów oraz zarządzanie ruchem opakowań zwrotnych. Warto także podkreślić, że istnieje możliwość przydzielania operacji poszczególnym pracownikom, a następnie monitorowania progresu poszczególnych zadań, co sprzyja lepszemu wykorzystaniu dostępnych zasobów, a tym samym optymalizacji wydatkowania pracy.

Optymalizacja podstawowych i zaawansowanych procesów magazynowych

Decydując się na system ibcsTiger, specjaliści mogą liczyć na pełne wsparcie podczas najważniejszych czynności. System sprawdza się podczas przyjmowania do magazynu, kompletacji wydań z wysyłką i składania zestawów (konfekcjonowanie na podstawie receptur, a także automatyczna identyfikacja towarów), jak również inwentaryzacji i transferów wewnętrznych.