Czym jest i dlaczego stosuje się cło importowe?

Czym jest i dlaczego stosuje się cło importowe?

Poszczególne państwa chronią swoje interesy, zabezpieczając rynek przed nadmiernym udziałem w nim produktów pochodzących z innych krajów. Podobnie jest w przypadku Unii Europejskiej, która zezwala na swobodny handel między członkami Wspólnoty, ale nakłada cło importowe na towary sprowadzane spoza niej. Zobacz, czym ono jest! 

Czym jest cło importowe? 

Jest to opłata nakładana na podmiot, który importuje przedmioty z państw nienależących do UE. Dodatkowe koszty związane z odprawą graniczną mają na celu ograniczenie wpływu wyrobów niepochodzących z krajów UE. Jest to podyktowane zabezpieczaniem interesów rynku wspólnotowego, wspieraniem gospodarki. 

Jak cło importowe chroni rodzimą gospodarkę? 

Nie jest tajemnicą, że koszty produkcji w państwach nierozwiniętych są znacznie mniejsze. Swoboda handlu z krajami spoza Unii Europejskiej mogłaby doprowadzić do zalania rynku tanimi odpowiednikami, co prowadziłoby do upadania rodzimych firm. Dlatego właśnie funkcjonują opłaty importowe, które ograniczają napływ tego typu towarów. 

Nakładanie tej daniny stymuluje ceny, oczywiście zawyżając je, co redukuje ilość konsumpcji, chroniąc tym samym sprzedaż produktów pochodzenia unijnego. 

Jakie są stawki cła importowego? 

Nie istnieje jedno cło importowe . Jego stawki są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, w tym m.in. rodzaju sprowadzanego towaru, dostępności jego odpowiedników na rynku itp. Co więcej, taryfa jest zmienna, a zatem jej stawki co roku są inne.

Dlatego samodzielne próby przeprowadzenia odprawy są trudne, bo wymagają dysponowania wiedzą, a także aktualizowania znajomości obowiązujących przepisów. Istotne jest nie tylko uiszczenie właściwej opłaty, ale też dopełnienie formalności, przedstawienie wielu dokumentów czy uzyskanie zgód, jak np. dotyczącej odroczenia konieczności sfinalizowania odprawy celnej do momentu odebrania przesyłki. 

Agencja celna pomoże w odprawie! 

Każda firma może skorzystać z pomocy agentów celnych. Specjaliści zajmą się wszelkimi formalnościami, wyliczą należne opłaty, a także je uiszczą. Dzięki temu przedsiębiorca może mieć pewność, że odprawa będzie wolna od błędów.